POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Administratorem danych osobowych  

Jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Bytomiu

41-902 Bytom ul. Racławicka 17

dane kontaktowe inspektora:  Inspektor IOD  UM Bytom  ul. Smolenia 35          

 mail   -  iod_@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

Niedziela 16.12.2018

CERTYFIKATY

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY  2011

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY  2012

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SZEŚCIOLATKA 2012/2013

BEZPIECZNA SZKOŁA -BEZPIECZNY UCZEŃ 2014

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA 2014/2015

BEZPIECZNIKI TAURONA- WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA 2014/2015

Bytomska Akademia KompetencjiBytomska Akademia Kompetencji

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Wydatki kwalifikowane (wartość projektu): 3 949 967,10 zł

Dofinansowanie: 3 554 970,39 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2019

Realizatorzy projektu ze strony Gminy Bytom: Wydział Edukacji

oraz 14 szkół podstawowych – nr 3, 4, 5, 21, 23, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54

Ankieta_danych_osobowych.pdf

Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf

Zgoda_na_uczestnictwo.pdf

Zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_pracownika_w_szkole.pdf

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Opis_dzialan.pdf

Opis_szkolen_i_spotkan.pdf

Warsztaty_efektywnej_nauki.pdf

 

 

 

UDZIAŁ SZKOŁY W 26 FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCYUDZIAŁ SZKOŁY W 26 FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

 

 

liczba odwiedzin: 308277

PRZEKAZ SZKOŁY

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rowijajmy jego umysł

tak, by samo wiedzieć chciało.

                                             Janusz Korczak

 

AKTUALNOŚCI

 •   

 • 17. 12. 2018r.  kl. VII, VIII i III gimnazjum /  godz. 17.00 / budynek ( B ) ul. Worpie 14-16

  18. 12. 2018r.  kl. I -  VI /  godz. 16.30 / budynek ( A ) ul. Racławicka 17

   

  18. 12. 2018r.  zebranie Rady Rodziców godz. 17.30 / budynek ( A ) ul. Racławicka 17

 • ŚWIĘTO GÓRNIKÓW W TEATRZE ROZBARK
   Nasz szkolny zespół "Skarb" miał zaszczyt uświetnić swym występem uroczystość barbórkową, którą zorganizowało Stowarzyszenie POKOLENIA Koło Rozbark z Bytomia. Na zaproszenie dyrektora byłej kopalni wśród wielu emerytowanych górników oraz dyrektora Teatru Rozbark nasi uczniowie dali pokaz swoim umiejętnościom tanecznym oraz wokalnym w repertuarze pieśni górniczych. Zespół "Skarb"  został nagrodzony wspaniałymi paczkami ufundowanymi przez prezydium byłej kopalni. Występ można zobaczyć pod linkiem
 • 16 XI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI.

  TOLERANCJA to: respektowanie cudzych praw i własności, uznanie i akceptacja różnic indywidualnych,umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, otwarcie na cudze myśli i filozofię, ciekawość i nieodrzucanie niezananego, nieocenianie drugiego człowieka, uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. W ramach zajęć z wychowawcami uczniowie klas I - VI rozmawiali na temat: "RÓŻNI, ALE TACY SAMI" oraz wykonali symbole tolerancji,które wywiesili na drzwiach klasy.

 • SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

    11 listopada uczciliśmy w naszej szkole podniosłą akademią. Odśpiewaliśmy wspólnie Hymn Państwowy o godzinie 11.11, tym samym włączając się w ogólnopolską akcję patriotyczną "Rekord dla Niepodległej". Nasz poczet sztandarowy uczestniczył w głównych uroczystościach miejskich pod pomnikiem Wolności.

  SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 1    

   

 • SZKOLNE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

            9.listopada br. odbyło się w naszej szkole Dyktando Niepodległościowe. Do jego pisania przystąpiło dwudziestu  uczniów, którzy musieli zmierzyć się z tekstem pełnym ortograficznych i interpunkcyjnych pułapek. Należało wykazać się znajomością reguł ortograficznych, a także umiejętnością właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi w Polsce. Rywalizacja w dyktandzie była okazją do poznania historii i refleksji nad językiem ojczystym. Szkolnym mistrzem ortografii została uczennica klasy III a (gimnazjum) - Łucja Podgrabińska. Gratulujemy zarówno zwyciężczyni , jak i wszystkim, którzy mieli odwagę sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.   

 • Zapraszamy do odwiedzenia strony https://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki 

            PISZĄ O NAS - Obrazek 1

 • Sprawozdanie z przebiegu III Miejskiego Konkursu Plastycznego

   

    24 października 2018 r. jury złożone z nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i nr 2 – p. Elizy Flaszewskiej, p. Aleksandry Herisz oraz p. Aliny Muschalik oceniło prace w zorganizowanym przez SP 21 – III Miejskim Konkursie Plastycznym „Twarze Bytomia”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-8 bytomskich szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu było namalowanie dowolną techniką  postaci, która jest wizytówką naszego miasta. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju zainteresowań życiem kulturalnym Bytomia. Do konkursu wpłynęło 45 prac.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy
  ul.Racławicka 17, 41-906 Bytom ( budynek A)
  ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom ( budynek B)
 • (32) 281-29-46

Administrator strony

mgr Katarzyna Babik-Miszkiewicz

Galeria zdjęć